Monsinyur Willekens SJ

Rp38.000

Uskup Perintis, Pribumisasi Pendidikan, Iman, dan Pelayanan Rohani Umat Katolik Indonesia

Monsinyur Willekens SJ telah tiada, namun jasanya dalam mengakarkan iman Katolik di bumi Nusantara ini tetap terkenang abadi. Sejak menjabat Vikaris Apostolik, dia telah menentukan pilihan. Pilihannya itu adalah meletakkan hati dan pikirannya untuk pendidikan imam dan pelayan rohani umat serta perkembangan iman yang mempribumi. Dia telah memenuhinya dan tindakannya berbuah banyak:
• Menjadi Vikariat Apostolik Batavia (1934–1952).
• Pendiri Seminari Tinggi Santo Paulus, Kentungan, tempat mendidik calon imam pribumi.
• Pendiri Kongregasi Suster Abdi Dalem Sang Kristus.
• Mendorong pengesahan Kongregasi Bruder Rasul sebagai kongregasi keuskupan.
• Membuka asrama seminari di Jalan Lapangan Banteng (1950). Pada tahun 1952, seminari ini dipindahkan ke Tangerang.
• Mengusahakan pendirian tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan rumah sakit-rumah sakit.
• Beliau juga mempunyai perhatian besar terhadap pers. Tampak dengan diterbitkannya dwimingguan ”Penabur” (1946) untuk masalah kemasyarakatan dan mingguan ”De Katholieke Week” (1947)—sekarang dikenal dengan Majalah HIDUP—untuk masalah kekatolikan.

Betapa tidak, Monsinyur Willekens SJ adalah soko guru iman pribumi, Uskup perintis pribumisasi pendidikan dan pelayan rohani umat di Indonesia, yang telah meletakkan hati dan pikirannya, hingga meninggalnya, hanya untuk umat pribumi. Buku ini menggurat lika-liku perjalanan hidup dan panggilan beliau dari Reussel tempat kelahirannya, hingga Kerkhoff Muntilan tempat jasadnya dikebumikan. Bulir-bulir padi emas yang telah ia semaikan menjadi teladan dan inspirasi berharga.

Penulis : Paulus Widyawan Widhiasta  |  ISBN : 978-979-565-515-2
Monsinyur Willekens SJ

Rp38.000

SKU: 40009001 Kategori: , Tag: , ,